صفحه اصلی | راهنما | به کانال تلگرام ما بپیوندید
Header
امروز : یکشنبه 24 تیر 1403 | تماس با ما | عضویت در سایت |


 ورزشگاههفتهدورهتیم میهمانتیم میزبانتاریخ
...جزئیات بیشترآزادی20 ليگ برتر 140203 - دوره بیست و سوم0پرسپولیس0استقلال تهران1402/12/23
...جزئیات بیشترآزادی5 ليگ برتر 140203 - دوره بیست و سوم1استقلال تهران1پرسپولیس1402/09/23
...جزئیات بیشترآزادی8جام حذفی 36 - 1401021استقلال تهران2پرسپولیس1402/03/10
...جزئیات بیشترآزادی27ليگ برتر 140102 - دوره بیست و دوم0استقلال تهران1پرسپولیس1402/02/03
...جزئیات بیشترآزادی12ليگ برتر 140102 - دوره بیست و دوم2پرسپولیس2استقلال تهران1401/09/29
...جزئیات بیشترآزادی23ليگ برتر 140001 - دوره بیست و یکم1استقلال تهران1پرسپولیس1400/12/26
...جزئیات بیشترآزادی8ليگ برتر 140001 - دوره بیست و یکم0پرسپولیس0استقلال تهران1400/09/13
...جزئیات بیشترآزادی6جام حذفی 34 - 1399000استقلال تهران0پرسپولیس1400/04/24
...جزئیات بیشترآزادی23ليگ برتر 139900 - دوره بیستم0استقلال تهران1پرسپولیس1400/02/24
...جزئیات بیشترآزادی8ليگ برتر 139900 - دوره بیستم2پرسپولیس2استقلال تهران1399/10/22
...جزئیات بیشترآزادی7جام حذفی 33 - 1398992استقلال تهران2پرسپولیس1399/06/05
...جزئیات بیشترآزادی19ليگ برتر 139899 - دوره نوزدهم2استقلال تهران2پرسپولیس1398/11/17
...جزئیات بیشترآزادی4ليگ برتر 139899 - دوره نوزدهم1پرسپولیس0استقلال تهران1398/06/31
...جزئیات بیشترآزادی23ليگ برتر 139798 - دوره هجدهم0استقلال تهران1پرسپولیس1398/01/10
...جزئیات بیشترآزادی8ليگ برتر 139798 - دوره هجدهم0پرسپولیس0استقلال تهران1397/07/05
...جزئیات بیشترآزادی1سوپرجام 1397 - دوره چهارم0استقلال تهران3پرسپولیس1397/04/29
...جزئیات بیشترآزادی25ليگ برتر 139697 - دوره هفدهم0پرسپولیس1استقلال تهران1396/12/10
...جزئیات بیشترآزادی10ليگ برتر 139697 - دوره هفدهم0استقلال تهران1پرسپولیس1396/08/04
...جزئیات بیشترآزادی21ليگ برتر 139596 - دوره شانزدهم2پرسپولیس3استقلال تهران1395/11/24
...جزئیات بیشترآزادی6ليگ برتر 139596 - دوره شانزدهم0استقلال تهران0پرسپولیس1395/06/26
...جزئیات بیشترآزادی26ليگ برتر 139495 - دوره پانزدهم2استقلال تهران4پرسپولیس1395/01/27
...جزئیات بیشترآزادی11ليگ برتر 139495 - دوره پانزدهم1پرسپولیس1استقلال تهران1394/08/08
...جزئیات بیشترآزادی30ليگ برتر 139394 - دوره چهاردهم0استقلال تهران1پرسپولیس1394/02/25
...جزئیات بیشترآزادی15ليگ برتر 139394 - دوره چهاردهم2پرسپولیس1استقلال تهران1393/09/02
...جزئیات بیشترآزادی23ليگ برتر 139293 - دوره سیزدهم0استقلال تهران0پرسپولیس1392/10/27
...جزئیات بیشترآزادی8ليگ برتر 139293 - دوره سیزدهم0پرسپولیس0استقلال تهران1392/06/15
...جزئیات بیشترآزادی23ليگ برتر 139192 - دوره دوازدهم0پرسپولیس0استقلال تهران1391/11/06
...جزئیات بیشترآزادی6ليگ برتر 139192 - دوره دوازدهم0استقلال تهران0پرسپولیس1391/06/03
...جزئیات بیشترآزادی24ليگ برتر 139091 - دوره یازدهم3پرسپولیس2استقلال تهران1390/11/13
...جزئیات بیشترآزادی6جام حذفی 25 - 1390913استقلال تهران0پرسپولیس1390/09/18
...جزئیات بیشترآزادی1جام ولایت2پرسپولیس2استقلال تهران1390/08/16
...جزئیات بیشترآزادی7ليگ برتر 139091 - دوره یازدهم2استقلال تهران0پرسپولیس1390/06/25
...جزئیات بیشترآزادی28ليگ برتر 138990 - دوره دهم1استقلال تهران0پرسپولیس1390/01/10
...جزئیات بیشترآزادی11ليگ برتر 138990 - دوره دهم0پرسپولیس1استقلال تهران1389/07/23
...جزئیات بیشترآزادی26ليگ برتر 138889 - دوره نهم1استقلال تهران2پرسپولیس1388/11/14
...جزئیات بیشترآزادی9ليگ برتر 138889 - دوره نهم1پرسپولیس1استقلال تهران1388/07/10
...جزئیات بیشترآزادی26ليگ برتر 138788 - دوره هشتم1پرسپولیس1استقلال تهران1387/11/25
...جزئیات بیشترآزادی9ليگ برتر 138788 - دوره هشتم1استقلال تهران1پرسپولیس1387/07/12
...جزئیات بیشترآزادی26ليگ برتر 138687 - دوره هفتم1استقلال تهران1پرسپولیس1387/01/15
...جزئیات بیشترآزادی9ليگ برتر 138687 - دوره هفتم1پرسپولیس1استقلال تهران1386/07/22
...جزئیات بیشترآزادی23ليگ برتر 138586 - دوره ششم1پرسپولیس1استقلال تهران1386/01/10
...جزئیات بیشترآزادی8ليگ برتر 138586 - دوره ششم1استقلال تهران2پرسپولیس1385/08/12
...جزئیات بیشترآزادی25ليگ برتر 138485 - دوره پنجم0استقلال تهران0پرسپولیس1384/12/19
...جزئیات بیشترآزادی10ليگ برتر 138485 - دوره پنجم0پرسپولیس1استقلال تهران1384/08/14
...جزئیات بیشترآزادی21ليگ برتر 138384 - دوره چهارم2پرسپولیس3استقلال تهران1383/12/07
...جزئیات بیشترآزادی6ليگ برتر 138384 - دوره چهارم0استقلال تهران0پرسپولیس1383/08/01
...جزئیات بیشترآزادی20ليگ برتر 138283 - دوره سوم1پرسپولیس1استقلال تهران1382/11/13
...جزئیات بیشترآزادی7ليگ برتر 138283 - دوره سوم2استقلال تهران1پرسپولیس1382/07/25
...جزئیات بیشترآزادی24ليگ برتر 138182 - دوره دوم2پرسپولیس1استقلال تهران1382/03/23
...جزئیات بیشتریادگار امام تبریز11ليگ برتر 138182 - دوره دوم1استقلال تهران1پرسپولیس1381/10/20
...جزئیات بیشترآزادی22ليگ برتر 138081 - دوره اول0استقلال تهران0پرسپولیس1381/02/19
...جزئیات بیشترآزادی9ليگ برتر 138081 - دوره اول1پرسپولیس1استقلال تهران1380/10/28
...جزئیات بیشترآزادی18ليگ آزادگان 137980 - دوره دهم0پرسپولیس1استقلال تهران1379/12/05
...جزئیات بیشترآزادی7ليگ آزادگان 137980 - دوره دهم2استقلال تهران2پرسپولیس1379/10/09
...جزئیات بیشترآزادی18ليگ آزادگان 137879 - دوره نهم2پرسپولیس0استقلال تهران1378/12/08
...جزئیات بیشترآزادی5ليگ آزادگان 137879 - دوره نهم0استقلال تهران0پرسپولیس1378/07/02
...جزئیات بیشترآزادی5جام حذفی 12 - 1377781استقلال تهران2پرسپولیس1378/04/20
...جزئیات بیشترآزادی25ليگ آزادگان 137778 - دوره هشتم1استقلال تهران1پرسپولیس1378/01/20
...جزئیات بیشترآزادی10ليگ آزادگان 137778 - دوره هشتم1پرسپولیس0استقلال تهران1377/08/22
...جزئیات بیشترآزادی30ليگ آزادگان 137576 - دوره ششم3پرسپولیس0استقلال تهران1376/04/20
...جزئیات بیشترآزادی15ليگ آزادگان 137576 - دوره ششم0استقلال تهران1پرسپولیس1375/07/27
...جزئیات بیشترآزادی26ليگ آزادگان 1374 - دوره پنجم0استقلال تهران0پرسپولیس1374/10/08
...جزئیات بیشترآزادی10ليگ آزادگان 1374 - دوره پنجم1پرسپولیس3استقلال تهران1374/05/06
...جزئیات بیشترآزادی بندرعباس2ليگ آزادگان 1373 - دوره چهارم - مرحله دوم0استقلال تهران0پرسپولیس1373/11/07
...جزئیات بیشترآزادی1ليگ آزادگان 1373 - دوره چهارم - مرحله دوم0پرسپولیس3استقلال تهران1373/10/30
...جزئیات بیشترآزادی2سوپرجام تهران 13710پرسپولیس0استقلال تهران1371/10/11
...جزئیات بیشترآزادی19ليگ آزادگان 1371 - دوره اول1استقلال تهران0پرسپولیس1371/03/08
...جزئیات بیشترآزادی8ليگ آزادگان 1371 - دوره اول0پرسپولیس2استقلال تهران1370/12/15
...جزئیات بیشترآزادی15جام باشگاه های تهران 13700پرسپولیس0استقلال تهران1370/11/04
...جزئیات بیشترآزادی17جام باشگاه های تهران 13691استقلال تهران1پرسپولیس1369/10/28
...جزئیات بیشترآزادی22لیگ قدس 1368691پرسپولیس2استقلال تهران1369/03/04
...جزئیات بیشترآزادی11جام باشگاه های تهران 13681پرسپولیس0استقلال تهران1368/09/17
...جزئیات بیشترآزادی3جام حذفی 05 - 1367680استقلال تهران0پرسپولیس1367/12/19
...جزئیات بیشترآزادی8جام باشگاه های تهران 13671استقلال تهران1پرسپولیس1367/06/18
...جزئیات بیشترآزادی2جام باشگاه های تهران 13660پرسپولیس0استقلال تهران1366/01/07
...جزئیات بیشترآزادی9جام باشگاه های تهران 13650استقلال تهران3پرسپولیس1365/03/25
...جزئیات بیشترآزادی9جام باشگاه های تهران 13620پرسپولیس1استقلال تهران1362/03/15
...جزئیات بیشترآزادی13جام باشگاه های تهران 13611استقلال تهران1پرسپولیس1361/10/17
...جزئیات بیشترآزادی10جام باشگاه های تهران 13600پرسپولیس0استقلال تهران1360/07/16
...جزئیات بیشترآزادی0دیدار تدارکاتی0استقلال تهران0پرسپولیس1359/04/13
...جزئیات بیشترشهید شیرودی0دیدار تدارکاتی0پرسپولیس1استقلال تهران1358/08/25
...جزئیات بیشترآزادی23جام تخت جمشید - دوره 51استقلال تهران2پرسپولیس1356/09/18
...جزئیات بیشترشهید شیرودی8جام تخت جمشید - دوره 50پرسپولیس3استقلال تهران1356/02/18
...جزئیات بیشترآزادی18جام تخت جمشید - دوره 41استقلال تهران1پرسپولیس1355/07/02
...جزئیات بیشترشهید شیرودی2جام تخت جمشید - دوره 41پرسپولیس1استقلال تهران1354/12/27
...جزئیات بیشترآزادی22جام تخت جمشید - دوره 30استقلال تهران2پرسپولیس1354/07/25
...جزئیات بیشترآزادی7جام تخت جمشید - دوره 31پرسپولیس3استقلال تهران1354/02/05
...جزئیات بیشترشهید شیرودی22جام تخت جمشید - دوره 22پرسپولیس1استقلال تهران1353/09/27
...جزئیات بیشترشهید شیرودی11جام تخت جمشید - دوره 21استقلال تهران0پرسپولیس1353/03/04
...جزئیات بیشترآزادی18جام تخت جمشید - دوره 11استقلال تهران1پرسپولیس1352/09/18
...جزئیات بیشترآزادی7جام تخت جمشید - دوره 16پرسپولیس0استقلال تهران1352/06/16
...جزئیات بیشترآزادی1جام اتحاد 13520پرسپولیس1استقلال تهران1352/03/25
...جزئیات بیشترشهید شیرودی11جام باشگاه های تهران 13512استقلال تهران0پرسپولیس1351/12/11
...جزئیات بیشترشهید شیرودی13لیگ منطقه ای - دوره 20استقلال تهران2پرسپولیس1351/01/03
...جزئیات بیشترشهید شیرودی7لیگ منطقه ای - دوره 24پرسپولیس1استقلال تهران1350/11/15
...جزئیات بیشترشهید شیرودی12جام باشگاه های تهران 13501استقلال تهران1پرسپولیس1350/03/28
...جزئیات بیشترشهید شیرودی7لیگ منطقه ای - دوره 10پرسپولیس3استقلال تهران1349/10/27
...جزئیات بیشترشهید شیرودی0دیدار تدارکاتی3استقلال تهران2پرسپولیس1349/07/03
...جزئیات بیشترشهید شیرودی10جام باشگاه های تهران 13480پرسپولیس3استقلال تهران1348/11/17
...جزئیات بیشترشهید شیرودی8جام باشگاه های تهران 1347481پرسپولیس3استقلال تهران1348/05/31
...جزئیات بیشترشهید شیرودی4انتخابی جام باشگاههای آسیا0استقلال تهران0پرسپولیس1347/10/20
...جزئیات بیشترشهید شیرودی0دیدار تدارکاتی1پرسپولیس1استقلال تهران1347/05/27
...جزئیات بیشترشهید شیرودی0دیدار تدارکاتی0استقلال تهران0پرسپولیس1347/01/16
سفارش آگهی

بازیهای تیم ملی ایران
بازیهای باشگاهی داخلی
بازیهای باشگاهی بین المللی
باشگاههای ایران
بازیکنان
مربیان
داوران
آرشیو اخبار

ورود اعضاء :

نام کاربری

کلمه عبوریادآوری کلمه عبور
عضویت در سایت 
 

تبلیغات
آمار سایت
كاربران حاضر: 316 نفر

کل بازديد : 18384378 نفر

بازديد امروز :  3144 نفر

بازديد ديروز :  4034 نفر

کل اعضاء :  2429 نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به www.iraninanfootball.ir می باشد.